MGT Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap og komplett tjenesteleverandør som tilbyr et bredt spekter av regnskapsrelaterte tjenester og økonomisk råd.

 • Oppdrag = forpliktelse
 • Vi jobber for å få balanse mellom KRAV og RETT
 • Kompetanse + Effektivitet = MERVERDI
 • Vår Fleksibilitet = din Integritet
 • Vår Kvalitet = din Trygghet
 • Vår Kvalitet = din Trygghet

DITT ROT VÅRT FUNN

 • Oppdrag = forpliktelse
 • Vi jobber for å få balanse mellom KRAV og RETT
 • Kompetanse + Effektivitet = MERVERDI
 • Vår Fleksibilitet = din Integritet
 • Vår Kvalitet = din Trygghet
 • Vår Kvalitet = din Trygghet

DITT ROT VÅRT FUNN

 • Oppdrag = forpliktelse
 • Vi jobber for å få balanse mellom KRAV og RETT
 • Kompetanse + Effektivitet = MERVERDI
 • Vår Fleksibilitet = din Integritet
 • Vår Kvalitet = din Trygghet
 • Vår Kvalitet = din Trygghet

Bedriftsetablering
Har du en god idé for å tjene penger og har tenkt til å starte en bedrift, men er usikker på enkelte områder? MGT Regnskap AS kan hjelpe deg med dette. Benytter du deg av vår rådgivningstjeneste, vil du få overblikk og hjelp til å samle opp all nødvendig dokumentasjon som kreves.

Oppstartsfase
Ved oppstart av en bedrift er det mange faktorer og regler som må følges. Felles for alle er at det er et omfattende og komplisert regelverk de må forholde seg til. Dere bør ha fokus på selve produktet eller tjenesten i oppstartsfasen, slik at papirarbeid nedprioriteres. Med andre ord kan man si at det er mange fallgruver på veien frem mot suksess. MGT Regnskap AS hjelper din virksomhet med riktig etablering og hvordan du skal forholde deg i en oppstartsfase.

Det er mange kompliserte problemstillinger en må forholde seg til. For å overgå disse hindrene, må en kjenne til sine begrensninger og styrker. Det er mange frister, lover og regler som en må sette seg inn i starten. Vi kan hjelpe deg med disse problemstillingene. Vi synes det er naturlig at du som kommende bedriftsleder ikke nødvendigvis har din kompetanse på økonomi, men heller det virksomheten skal leve av. Ved å benytte deg av vår tjeneste bedriftsetablering, kan vi garantere at du sitter igjen med mange nyttige råd.

Vikar/ekstrahjelp
Hvert år oppstår det travle perioder med begrensede ressurser internt i bedriften. Det kan da være behov for vikariat i midlertidig stilling som tar seg av de administrative oppgavene. MGT Regnskap AS kan hjelpe med avlastning av arbeidsoppgaver ved utleie av kvalitetssikret personell.

Midlertidige stillinger
Trenger din virksomhet hjelp under årsoppgjøret, ved sykefravær og permisjoner, eller ved ferieavvikling, har våre ansatte god og oppdatert kunnskap innenfor regnskap og rådgivning. Denne tjenesten leveres gjennom bruk av fleksible løsninger, ved å leie vikarer til midlertidige stillinger. Våre ansatte har erfaring fra flere forskjellige bransjer, noe som gir våre ansatte en unik posisjon innenfor de fleste virksomhetsområder.

Tilpasset din virksomhet
Da vi ønsker at din virksomhet skal lykkes, tilpasser vi ditt vikarbehov. Kandidaten vi foreslår for din virksomhet, skal være genuint interessert i å lykkes og ha bred kunnskap som din bedrift vil dra nytte av. Vikaren kan blant annet hjelpe til med regnskap, lønnskjøring og andre administrative oppgaver.

Fordeler ved leie av vikar
Kunnskap fra ulike bransjer
Lavere transaksjonskostnader
Stor produksjon på kort tid
Nye impulser
Fleksibilitet
Tidsbegrenset periode

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more