LØNN OG HR

Stadig flere velger å sette bort lønnsarbeid da reglene er mange og kompliserte. MGT Regnskap AS bistår med å oppfylle de kravene som myndighetene og bransjeorganisasjonene setter til rapportering. Vi dekker behovet for en effektiv lønnsutbetaling.

Vi kan tilby hjelp til følgende

LønnsregistreringLønnsutbetalingRegistrering av ansatte i AA-registeret (altinn)Utarbeidelse av arbeidsavtalerBistand til skriv vedr. sykemelding, permittering, oppsigelse m.m.Info/oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon (otp)A-melding – utarbeidelse/innsending av terminoppgave for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgiftKontroll og avstemminger av lønn, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Har du spørsmål angående regnskap lønn og økonomi, fylle in skjerma'en under send videre til oss vi tar kontakt med deg så ført vi har mottatt din forespørsel.