MGT Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap og komplett tjenesteleverandør som tilbyr et bredt spekter av regnskapsrelaterte tjenester og økonomisk råd.

DITT ROT VÅRT FUNN

DITT ROT VÅRT FUNN

Momsrepresentasjon i Norge.
Alle utenlandske virksomheter med momspliktig aktivitet i Norge uten forretningssted eller bosted i Norge må utnevne en skattemessig momsrepresentant.MGT har lang erfaring med å fungere som momsrepresentant for utenlandske selskaper i Norge og kan bistå din bedrift i alle mva-relaterte spørsmål.

Generell informasjon om norsk MVA og MVA-representasjon i Norge.
Enhver som er engasjert i handel eller virksomhet med mva. Ansvarlig virksomhet i Norge, må registrere og betale og betale moms på leveranser han foretar, forutsatt at det totale salget overstiger verdien av Nok 50 000 i en tolvmånedersperiode.

MVA vilkårene er som følger
1.Term: Januar og februar
2.Term: mars og april
3.Term: Mai og juni
4.Term: juli og august
5.Term: september og oktober
6.Term: november og desember

Rutiner for utstedelse av fakturaer. Utenlandske selskaper kan utstede sine fakturaer som vanlig og sende dem direkte til kundene. Etter fullført og bekreftet registreringen i det norske momsregistret, skal fakturaene også inkludere norsk mva. Men før faktureringens start må vi som din norske momsrepresentant kontrollere at alle relevante fakturakrav er inkludert i fakturaen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more