MGT Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap og komplett tjenesteleverandør som tilbyr et bredt spekter av regnskapsrelaterte tjenester og økonomisk råd.

DITT ROT VÅRT FUNN

DITT ROT VÅRT FUNN

Nyheter oppdatering

Kassasystemlova – nye krav 2019

Alle nye kassasystemer som selges til bruk i det norske markedet etter 1.1.2017 må være i henhold til nye krav. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet som viser at systemet er i tråd med regelverket. Denne produkterklæringen skal den bokføringspliktige oppbevare sammen med kassasystemet.

De bokføringspliktige har fått en overgangsregel fram til 1. januar 2019 når det gjelder oppgradering eller utskifting av kassasystemer. Fram til dette tidspunktet kan eldre systemer som ikke oppfyller de nye kravene, fortsatt benyttes. Alt nytt utstyr som anskaffes til bruk i virksomheten etter 1. januar 2017, må imidlertid oppfylle de nye reglene

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more