MGT Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap og komplett tjenesteleverandør som tilbyr et bredt spekter av regnskapsrelaterte tjenester og økonomisk råd.

 • Oppdrag = forpliktelse
 • Vi jobber for å få balanse mellom KRAV og RETT
 • Kompetanse + Effektivitet = MERVERDI
 • Vår Fleksibilitet = din Integritet
 • Vår Kvalitet = din Trygghet
 • Vår Kvalitet = din Trygghet

DITT ROT VÅRT FUNN

 • Oppdrag = forpliktelse
 • Vi jobber for å få balanse mellom KRAV og RETT
 • Kompetanse + Effektivitet = MERVERDI
 • Vår Fleksibilitet = din Integritet
 • Vår Kvalitet = din Trygghet
 • Vår Kvalitet = din Trygghet

DITT ROT VÅRT FUNN

 • Oppdrag = forpliktelse
 • Vi jobber for å få balanse mellom KRAV og RETT
 • Kompetanse + Effektivitet = MERVERDI
 • Vår Fleksibilitet = din Integritet
 • Vår Kvalitet = din Trygghet
 • Vår Kvalitet = din Trygghet

Regnskap fra A – Å.
Regnskapet skal vise riktig bilde over virksomhetsaktiviteter og skal tolke alle disse aktiviteter til noen tall. Det skal være så enkelt som mulig, slik at det blir godt forstått av aksjonærene, styre og alle de andre som er interessert i å vite hvordan det går økonomisk med en virksomhet.
Definisjonen på bokføring er registrering av regnskapsopplysninger i et regnskapssystem. Alle bilag skal registreres på en måte slik at det senere ikke kan redigeres. Grunnen til at dette er at det ikke skal kunne bli gjort endringer på regnskapstallene etter at rapporten er levert videre til eksempelvis myndigheter eller styret. Bokføringen skal utføres etter bestemmelsene i regnskapsloven og bokføringsforskriften.

Bra grunnlag til en bedre beslutning
For at virksomheten skal få en oversikt over hvor mye de har til gode, hva de skylder, samt virksomhetens verdi, må de bokføre verdibevegelsene. Dette fører også til bedre beslutningsgrunnlag da de har korrekt bilde av den økonomiske stillingen virksomheten står ovenfor. Bokføringen gir også rettvisende bilde av virksomheten, slik at for eksempel banker kan låne ut penger til bedriften.

Resultatregnskap og Balanse.
For at styret skal sette opp en effektiv utviklingsplan for å forbedre gevinst i fremtiden, må det ha detaljerte opplysninger over nåværende situasjon. Et resultatregnskap skal vise inntekter mot kostnader og begge skal være detaljert på konto nivå.
For at det skal bli balanse i regnskapet, skal alle aktiviteter føres i debet og kreditt. Debet inneholder eiendeler, mens kredit sammenfatter gjeld og egenkapital. Alle poster har en motpost der summen skal gå i null, et prinsipp som kalles tosidig bokføring.

Strenge krav.
Det stilles strenge krav til bokføring for en bedrift av Skattemyndighetene – uansett størrelse på virksomheten. Regnskapet og bokføringen er grunnlaget som viser den økonomiske statusen for bedriften. Da dette kan henge over hodet til enhver virksomhet, er det mange som velger å engasjerer en autorisert regnskapsfører. Vi i MGT Regnskap AS har god og oppdatert kompetanse på dette området.
Ønsker du å ha bedre beslutningsgrunnlag i fremtiden og bli sikker på at regnskapet ditt oppfyller de strenge kravene Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Read more