Etablering – Ny Virksomhet
Har du en forretningside? MGT Regnskap AS kan bistå deg med å realisere din forretningside om å starte en virksomhet. Det er et omfattende og komplisert regelverk å forholde seg til i oppstartfasen. Med MGT Regnskap AS og sine rådgivningstjenester kan din virksomhet oppfylle lov pålagte krav og etablere gode rutiner og orden fra start.

Rådgivning
Økonomisk rådgivning er et komplekst fagområde.
MGT Regnskap bistår kundene med rådgivning innenfor økonomistyring, planlegging, budsjettering, skatt og regnskap. Mange års erfaring og kompetanse innen ulike fagfeltet, gir MGT Regnskap AS unik posisjon i markedet.

Forretningsførsel
Administrativt ansvar
MGT Regnskap AS kan også tilby forretningsførsel til våre kunder. Vi tar oss av den administrative delen av din virksomhet bl.a. utarbeidelse av diverse avtaler.

MVA Representasjon
Momsrepresentasjon i Norge.
Alle utenlandske virksomheter med momspliktig aktivitet i Norge uten forretningssted eller bosted i Norge må utnevne en skattemessig momsrepresentant. MGT har lang erfaring i momsrepresentasjon og kan bistå din bedrift i alle mva-relaterte spørsmål.

Regnskap og rapportering
Regnskapet skal vise riktig bilde over virksomhetsaktiviteter og skal tolke alle disse aktiviteter til tall. Det er stadig endringer av regelverk i forhold til Moms, regnskap og skatt. MGT Regnskap AS tilbyr komplett regnskapsføring / rapportering og tar ansvar for utarbeidelse av regnskapet i samsvar med lover og regler gjeldende til enhver tid.

Lønn og HR
Stadig flere velger å sette bort lønnsarbeid da reglene er mange og kompliserte. MGT Regnskap bistår med å oppfylle de kravene som myndighetene og bransjeorganisasjonene setter til elektronisk innrapportering. Vi dekker behovet for en effektiv lønnsutbetaling.

Fakturering
Fakturering er viktig faktor i virksomheten uansett bransje.
Mange opplever ineffektive intern faktureringsrutine. Overlater bedriftens fakturering til MGT Regnskap AS, vil virksomhetens likviditet forbedres av effektive faktureringsrutiner. Vi har en enkel web-løsning for små selskaper og en mer komplett løsning for de som har behov for prosjektstyring og timeregistrering.

Årsoppgjør og skatt
Offentlig rapportering
Stadig endringer av regelverk krever faglig sterk og kompetente ressurser for utarbeidelse av årsoppgjør og MGT Regnskap AS sikrer etterlevelse.

Har du spørsmål angående din bedriftsregnskap lønn, økonomi og skatt

Har du spørsmål angående regnskap lønn og økonomi, fylle in skjerma'en under send videre til oss vi tar kontakt med deg så ført vi har mottatt din forespørsel.